Allmänna villkor

Beställning 

Vid beställning behöver vi ditt namn, personnummer, mobilnummer, e-postadress och folkbokföringsadress. Du måste vara minst 20 år gammal för att handla hos oss på Champagnebolaget som drivs av Nordisk Logistik ApS. Vid beställning görs ålderskontroll mot folkbokföringen och vid leveransen görs legitimationskontroll. 

Priser & betalning 

Alla angivna priser på webbplatsen är inklusive moms, alkoholskatt och tull. Betalning sker med Klarna AB. Faktureringen sköts av företaget Klarna och fakturan skickas till din angivna e-postadress i samband med att aktuell order skickas från vårt lager i Danmark. Fakturan kommer före vinet, i enlighet med rådande alkohollagstiftning. Betalningstiden är 14 dagar. Vid frågor gällande fakturan ber vi dig kontakta Klarnas kundtjänst på 08-120 120 00. 

Hemleverans 

Ett antal transportörer erbjuder dig leverans hem till dörren i hela landet. Leverans i storstad sker normalt inom 2-3 vardagar och i övriga Sverige normalt inom 5-7 vardagar, beroende på vilken transportör du väljer. 

Ångerrätt 

Vid köp av enstaka vinlådor eller prenumeration har du rätt att ångra köpet fram till 14 dagar efter att du tagit emot din beställning. Lådan får ej vara uppbruten om den ska returneras. Vid frågor gällande ångerrätt, vänligen kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi dig vidare. 

Fullständiga villkor

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2022-01-01 och för samtliga kunder till Nordisk Logistik ApS. Dessa Allmänna Villkor (”Allmänna Villkor”) utgör avtalsinnehåll mellan Dig (”Abonnenten” eller “Kunden”) och Nordik Logistik ApS, med adress Nordisk Logistik ApS, Slotsmarken 18, st.

2970 Hørsholm, Danmark (”Nordisk Logistik ApS”). Avtalet avser tecknande och utnyttjande av Nordisk Logistik ApS olika prenumerationer (”Abonnemang”) eller köp av enstaka låda, vilka beskrivs nedan. OBSERVERA! Du måste vara minst 20 år gammal för att få handla vin via Champagnebolaget.se. Överdriven konsumtion av alkohol kan vara skadlig. 

Allmänt 
1.1 Nordisk Logistik ApS erbjuder privatpersoner som fyllt 20 år att via sin Webbplats (”Champagnebolaget.se”) köpa vin på nätet. 

1.2 Nordisk Logistik ApS förbehåller sig rätten att fritt pröva rätten till köp och tecknande av Abonnemang och äger rätt att neka köp eller tecknande av Abonnemang. 

1.3 Abonnemang är personliga och kan inte överlåtas. Nordisk Logistik ApS:s tjänster får endast användas för privat syfte. 

Abonnemang (se även 4.1-4.2 ”Villkor för tecknande av abonnemang”) 
2.1. Nordisk Logistik ApS erbjuder privatpersoner olika typer Abonnemang, vilka preciseras nedan. 

2.2 Privatpersoner kan teckna ett Abonnemang med Nordisk Logistik ApS där privatpersonen under abonnemangsperioden erbjuds att i en förutbestämd prisklass köpa ett valfritt antal vinlådor, innehållandes viner av den typ som Abonnenten valt vid första köptillfället. 

2.3 Nordisk Logistik ApS förbehåller sig rätten att justera priserna på grund av förändrad lagstiftning, skattehöjningar moms alt. alkoholskatt i Sverige eller inom EU/ESS. Nordisk Logistik ApS erbjuder från tid till annan ett antal alternativa Vinabonnemang, identifierade med namn, med viner av varierande karaktär. 

2.4 Abonnenten väljer någon av de av Nordisk Logistik ApS:s erbjudna prisnivåerna och typ för sitt Vinabonnemang. Vilka viner respektive vinlåda innehåller framgår och finns tillgänglig via Webbplatsen, och kan inte påverkas av Abonnenten. Nordisk Logistik ApS:s experter väljer ut innehållet i varje specifik vinlåda i enlighet med det av Abonnenten valda abonnemanget. Abonnenten anger med vilket tidsintervall vinlådorna ska levereras. 

2.5 Alla abonnemang är utan bindningstid och gäller tillsvidare. 

3 Köp av vin utan abonnemang 

3.1 Nordisk Logistik ApS erbjuder sina kunder en stor mängd olika viner till försäljning via sin webbplats. Alla kunder kan välja viner utöver våra abonnemang och handla fritt i vinbutiken (Champagnebolaget.se) precis som på vilken e-handelsbutik som helst. Medlemmarna erbjuds i dessa fall att helt själva välja viner de vill beställa (som finns tillgängliga på vår webbplats). 

4 Beställning 

4.1 En orderbekräftelse rörande de närmare villkoren för en specifik order mellan en Abonnent/Kund och Nordisk Logistik ApS enligt av Abonnenten/Kunden valda alternativ, skall tillställas Abonnenten/Kunden vid beställningstillfället. Av orderbekräftelsen skall bland annat framgå: (a) Abonnentens/Kundens namn; (b) E-mailadress till Abonnenten/Kunden; (c) vid tecknande av Vinabonnemang, namn på valt Vinabonnemang; (d) pris på leveransen; (e) om fraktkostnad; (f) tidpunkt för leverans; (g) vid tecknande av Vinabonnemang, tidsintervall för framtida leveranser; (h) adress dit fakturan ställs (folkbokföringsadressen) (i) leveransadress; (j) betalningssätt; och (k) eventuell lagstadgad ångerrätt 

Ingående av abonnemang 
5.1 Abonnemang innebär att en kund beställer minst en leverans av någon av våra Vinabonnemang. I tjänsten abonnemang ingår att medlemmen godkänner att Nordisk Logistik ApS (Champagnebolaget.se) aviserar en ny vinlåda, med nya viner, enligt det tidsintervall medlemmen själv bestämt. Beställning sker via webbplatsen (Champagnebolaget.se). 

5.2 Det kan förekomma avvikelser i abonnemang avseende vin som finns angivna på Webbplatsen men ej finns tillgängliga vid tidpunkten för abonnentens beställning eller leverans. Nordisk Logistik ApS gör dock alltid sitt yttersta för att ersätta ett vin som är slut med ett likvärdigt eller bättre vin. 

Datasäkerhet 
6.1 Det är inte tillåtet att försöka kringgå Nordisk Logistik ApS:s säkerhetsåtgärder eller använda Webbplatsen på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, försämra eller överbelasta Webbplatsen eller inkräkta på andra personers användning av Webbplatsen. 

6.2 Det är inte tillåtet att försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datorsystem eller nätverk som omfattas av Webbplatsen eller att försöka tillgodogöra sig material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller tillhandahållits genom Webbplatsen. 

6.3 Brottsliga handlingar såsom dataintrång kommer att beivras. 

Betalningsmetoder 
7.1 Samtliga beställningar hos Nordisk Logistik ApS hanteras och administreras av Klarna AB (Klarnas villkor). Samtliga betalmetoder visas i kassan. Fakturan skickas via e-post. Fakturan skickas till kunden i samband med att aktuell vinleverans skeppas från Nordisk Logistik ApS:s lager i Danmark. Fakturan betalas av kunden enligt förfallodatum som är angivet på fakturan, normalt 14 dagar efter faktureringsdatum. Kunden är personligen ansvarig för att denne angett korrekt e-postadress i samband med tecknande av abonnemang eller köp av vinlåda. Vid utebliven likvid debiteras påminnelseavgift enligt Klarnas villkor, samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta. Om ingen betalning mottagits efter påminnelse, skickats övergår ärendet till inkasso och inkassokrav skickas med en avgift enligt Klarnas villkor. För ytterligare information hänvisar vi till Klarnas villkor: Klarnas villkor  

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna,  samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

7.2 Vid kortbetalning dras pengar direkt vid köptillfället. 

7.3 Nordisk Logistik ApS uppfyller kraven för PCI DSS. 

Priser & avgifter 
8.1 Alla priser på Webbplatsen är angivna inklusive samtliga skatter och tullar. 

8.2 Kund är betalningsansvarig för samtliga debiteringar som utgår enligt dessa Allmänna Villkor. 

Leverans 
9.1 Den transportör du valt ansvarar för leveransen. Ett antal transportörer erbjuder dig leverans hem till dörren i hela landet. Leverans i storstad sker normalt inom 2-3 vardagar och i övriga Sverige normalt inom 5-7 vardagar, beroende på vilken transportör du väljer. 

Varornas egenskaper & kvalitet 
10.1 Vinlådor, som ingår i ett Vinabonnemang eller som köps utanför abonnemang, skall innehålla vinprodukter av den karaktär som kunden valt vid köptillfället. Vanligtvis består en vinlåda enbart av 75cl buteljer, men det förekommer även vinlådor innehållandes vinflaskor med annan volym. 

10.2 Nordisk Logistik ApS förbehåller sig rätten att ensidigt ändra innehållet i en vinlåda i förhållande till informationen på Webbplatsen om någon vinprodukt inte finns tillgänglig. Nordisk Logistik ApS skall i dessa fall ersätta de vinprodukter som saknas med likvärdiga vinprodukter, av minst samma saluvärde samt informera kund. 

Reklamation & säljarens ansvar 
11.1 Kund som erhåller vinprodukter som av kunden uppfattas vara defekta eller otjänliga för förtäring skall snarast efter upptäckt anmäla detta till Nordisk Logistik ApS. Kunden skall vid kontakten med Nordisk Logistik ApS ange vad felet eller defekten består i samt namnet på det vin defekten gäller. 

11.2 Nordisk Logistik ApS skall efter det att anmälan har gjorts enligt punkten 11.1 avgöra om de felanmälda vinprodukterna skall returneras till Nordisk Logistik ApS för kvalitetskontroll. 

11.3 Om Nordisk Logistik Aps beslutar sig för att inte utföra kvalitetskontroll enligt punkten 11.2, skall Nordisk Logistik ApS i eget val och på egen bekostnad ersätta de defekta vinprodukterna genom återbetalning av motsvarande värde. Detta i enlighet med reklamationsrätten. Efter godkänd reklamation blir kunden återbetald inom 14 dagar. 

11.4 Om Nordisk Logistik ApS beslutar sig för att utföra kvalitetskontroll enligt punkten 11.2, skall kunden på egen bekostnad returnera varorna till Nordisk Logistik ApS . Visar det sig, efter genomförd kvalitetskontroll, att varorna är defekta eller otjänliga för förtäring skall Nordisk Logistik ApS i eget val och på egen bekostnad ersätta de defekta vinprodukterna genom återbetalning till kunden vad denne har erlagt för de defekta vinprodukterna samt erlagd leveranskostnad. 

11.5 Varor kan ej reklameras efter av oss angiven förbrukningsperiod. Förbrukningsperiod bifogas i orderbekräftelse, samt på hemsida vid beställningstillfälle. 

Administrativa åtgärder, skatter m.m 
12.1 Nordisk Logistik ApS erlägger alla skatter samt eventuella tullkostnader som uppkommer i samband med köp av vinprodukterna. Nordisk Logistik ApS utför vidare de administrativa åtgärder som är nödvändiga för att utföra erläggande av sådana skatter och tullkostnader. Alla priser är inklusive förekommande tullar och skatter, och Nordisk Logistik ApS:s hantering därav. 

12.2 Genom att acceptera dessa Allmänna Villkor godkänner kunden att Nordisk Logistik ApS genomför de administrativa åtgärder som behövs för att vinprodukterna skall kunna köpas av kund, och som kund enligt gällande eller framtida lagstiftning är skyldig att genomföra. Nordisk Logistik ApS har således rätt att företräda kunden vid exempelvis eventuell betalning av alkoholskatt samt förskottsinbetalning för sådan skatt. 

12.3 För det fallet att Nordisk Logistik ApS:s åtgärder enligt punkten 12.1 inte godkänns av den berörda myndigheten, är kunden skyldig att utföra de av myndigheten meddelade åtgärderna som är nödvändiga för att vinprodukterna skall kunna levereras till kund. 

12.4 Nordisk Logistik ApS skall i de fall som avses i punkt 12.3 tillse att kunden inte behöver erlägga någon avgift eller påförs någon extrakostnad för införseln av vinprodukterna. 

12.5 Nordisk Logistik ApS ansvarar inte för åtaganden som Nordisk Logistik ApS har gentemot kunden vilka ej kan genomföras på grund av att den nuvarande rättsliga regleringen rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EU frångås genom framtida lagstiftning, domstols- och/eller myndighetsbeslut. 

Ångerrätt 
13.1 Kund som tecknat abonnemang eller köpt vin via Nordisk Logistik ApS:s webbplats har laglig rätt att ångra sig och häva ett abonnemang eller köp inom 14 dagar i enlighet med Distans & Hemförsäljningslagen. Vid ånger krävs att kunden återlämnar produkten i ursprungligt skick, det vill säga samtliga flaskor är oöppnade samt i originalförpackning. Kunden är skyldig att returnera vinet på egen bekostnad till Nordisk Logistik ApS. Efter mottagen retur blir kunden återbetald inom 14 dagar från det att Nordisk Logistik ApS mottagit reklamation eller ånger. Återbetalning sker på samma betalningssätt som vid köpet. 

13.2 Om kunden önskar nyttja sin ångerrätt enligt dessa Allmänna Villkor skall kunden kontakta Nordisk Logistik ApS. Kontaktuppgifter finns angivna i punkten 19.1. 

Förändring av villkor 
14.1 Nordisk Logistik ApS förbehåller sig rätten att förändra villkor och priser genom meddelande på Webbsidan. Sådan förändring kommer dock inte påverka villkoren för redan ingångna abonnemangsavtal, med undantag för punkt 2.2. 

14.2 Nordisk Logistik ApS förbehåller sig rätten att ändra villkoren för redan ingångna abonnemangsavtal på grund av att den nuvarande rättsliga regleringen rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EU och EES frångås genom framtida lagstiftning, domstols- och/eller myndighetsbeslut, eller andra myndighetsåtgärder såsom förändring av skattesatser eller dylikt. 

Personuppgifter 
15.1 Nordisk Logistik ApS behandlar personuppgifter om kunden i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera Nordisk Logistik ApS :s Abonnemang och Övriga Tjänster. 

15.2 Nordisk Logistik ApS äger också rätt att överlåta personuppgifter rörande kundens till Nordisk Logistik ApS:s samarbetspartner i syfte att dessa skall kunna tillhandahålla information och marknadsföring till kunden. 

15.3 Kund är vidare skyldig att ta del av Nordisk Logistik ApS:s fullständiga personuppgiftspolicy som anger villkoren för hur Nordisk Logistik ApS behandlar kundens personuppgifter. 

15.4 Personuppgifterna behandlas av Nordisk Logistik ApS endast för de ovan angivna ändamålen. Den registrerade har, bland annat enligt GDPR (General Data Protection Regulation), vissa rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, till exempel rätt att få information om behandling av uppgifter samt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter. Kund, som har tagit del av information om behandlingen, lämnar därmed sitt samtycke till att personuppgifter om kunden behandlas enligt ovan. 

Ansvarsbegränsningar 
16.1 Nordisk Logistik ApS garanterar inte att de vinprodukter och Abonnemang som från tid till annan finns angivna på Webbplatsen finns tillgängliga. Nordisk Logistik ApS lämnar vidare inga garantier beträffande innehåll, information och uppgifter som tillhandahålls via Webbplatsen. Nordisk Logistik ApS reserverar sig för tryckfel avseende pris eller andra villkor för de produkter och Abonnemang som marknadsförs på Webbplatsen. Priser kan justeras allt eftersom kunden lägger varor i kassan eller att priserna inte är uppdaterade på produktsidan. Det är priset i kassan som gäller. På Webbplatsen kan det förekomma länkar till Nordisk Logistik ApS:s samarbetspartners webbplatser och hemsidor. Nordisk Logistik ApS ansvarar inte för innehållet på eller överföringar från dessa webbplatser eller att dessa webbplatser fungerar. Kunden ansvarar själv för att denne använder samarbetspartnernas webbplatser i enlighet med för dem tillämpliga villkor. 

16.2 Nordisk Logistik ApS svarar inte under några omständigheter för förlust av data, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt skada orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Nordisk Logistik ApS Webbplats. 

16.3 Såvitt annat inte följer av tvingande lagstiftning ansvarar Nordisk Logistik ApS aldrig för indirekta skador vilka orsakats av Nordisk Logistik ApS. 

16.4 Leverantörer skall vara befriade från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av en viss skyldighet enligt dessa Allmänna Villkor förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat förutse. Följande omständigheter utgör en exemplifiering av sådan befrielsegrundande omständighet: Arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, krig, mobilisering, valutarestriktioner, lagändringar, domstols- eller myndighetsbeslut rörande privatimport av alkoholhaltiga drycker inom EG, uppror, upplopp eller allmän varuknapphet. 

16.5 Punkten 16.4 gäller även då underleverantör eller annan med vilken Nordisk Logistik ApS samarbetar förhindras att fullgöra sina skyldigheter på grund av sådana omständigheter som anges i punkten 16.4. 

16.6 Viner innehåller alkohol. Överdriven konsumtion kan vara skadligt. Nordisk Logistik ApS svarar inte för skador som direkt eller indirekt kan uppkomma till följd av konsumtion av viner. 

Kontraktsbrott 
17.1 Nordisk Logistik ApS har även rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om andra parten visat klara tecken på obestånd. 

Lagval & tvister 
18.1 Tvist rörande tillämpning och tolkning av dessa villkor samt användningen av Abonnemang och Övriga Tjänster skall avgöras av svensk domstol. 

Nordisk Logistik ApS kontaktuppgifter m.m 
19.1 Abonnenten kan kontakta Nordisk Logistik ApS antingen genom e-postmeddelande som skickas till info@champagnebolaget.se eller genom brev ställt till följande adress: 

Nordisk Logistik ApS 
Slotsmarken 18, st.

2970 Hørsholm
Danmark 

Nordisk Logistik ApS 
Slotsmarken 18, st.

2970 Hørsholm
Danmark 

ApS. 
Org. nr: 40260226

 

Överdriven konsumtion av alkohol kan vara skadlig. 

Champagne Christian Gosset – Brut 0A1
Familjen Gosset har odlat vinrankor i mer än fyra århundranden och är därmed det äldsta vinhuset i Champagne. Vingården grundades år 1584 av Pierre Gosset och bland Pierres ättlingar hittar vi Christian Gosset som driver inte bara ett utan två champagnehus, först Champagne Gosset-Brabant som han driver tillsammans med sin bror och nu också Champagne Christian Gosset. Det var under år 2016, när Christian Gosset var i 50-års åldern, som han bestämde sig för att börja producera sin egen champagne. Visionen bakom cuvéerna är att de tydligt ska avspegla terrior i Aÿ, det vill säga Grand Cru odlingarna och att Aÿ är kungariket för Pinot Noir. Christian valde att använda egna parceller och år 2020 släppte han sina första prestigecuvéer.

Brut A01 från Champagne Christian Gosset är gjord på 80% Pinot Noir från Aÿ och 20% Chardonnay från Chouilly och har en dosage på 5 g/l. Vinet har en härligt frisk arom som påminner om päron, citrusskal och gula blommor. Smaken är kraftfull och vinös med fin finess. Passar bra till charkbrickan och kryddiga rätter. Tänkt dig denna livfulla Brut A01 till en smakfull risotto eller Wagyusalami